zmysł

sens m

Nie był całkiem przy zdrowych zmysłach.
Il n'avait pas tous ses esprits.
il navε pɑ tusezεspʀi
szósty zmysł
le sixième sens
lə sizjεm sɑ̃s
postradać zmysły
perdre la raison
pεʀdʀ la ʀεzɔ̃