zachować

garder, conserver

Proszę zachować paragon. (do reklamacji itp.)
Gardez/Conservez le reçu., Gardez/Conservez le ticket (de caisse).
gaʀde/kɔ̃sεʀve lə ʀ(ə)syˌ gaʀde/kɔ̃sεʀve lə tikε (də kεs)
Zachowaj to dla siebie.
Motus et bouche cousue.
mɔtys e buʃ kusy
Zachował spokój.
Il est resté calme.
il ε ʀεste kalm
zachować coś w sekrecie
garder un secret sur qqch
gaʀde œ̃ səkʀε