potwierdzić

confirmer

To tylko potwierdza, że...
Cela prouve seulement que...
s(ə)la pʀuv sœlmɑ̃ kə
potwierdzony notarialnie
notarié
nɔtaʀje
potwierdzić swoją tożsamość
prouver son identité
pʀuve sɔnidɑ̃tite