spowodować

causer, provoquer, produire

Burza spowodowała liczne szkody.
La tempête a fait de grands dommages.
la tɑ̃pεt a fε də gʀɑ̃ dɔmaʒ
To spowodowało spadek...
Cela a provoqué la baisse...
s(ə)la a pʀɔvɔke la bεs
Zostało to spowodowane...
Cela a été causé par...
s(ə)la a ete koze paʀ
spowodować wypadek samochodowy
causer un accident de voiture
koze œ̃naksidɑ̃ də vwatyʀ