gdyby

si

Gdybym był na twoim miejscu, poczekałbym.
(Si j'étais) à ta place, j'attendrais.
(si ʒetε) a ta plasˌ ʒatɑ̃dʀε
Gdyby tylko tu był.
Si (seulement) il était là.
si (sœlmɑ̃) il etε la
Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.
Avec des si (et des mais), on mettrait Paris dans une bouteille.
avεk de si (e de mε)ˌ ɔ̃ mεtʀε paʀi dɑ̃zyn butεj
Byłbym wdzięczny, gdybyś...
J'apprécierais si tu pouvais...
ʒapʀesiʀε si ty puvε
Gdybym wygrał na loterii...
Si je gagnais à la loterie...
si ʒə gaɲε a la lɔtʀi
Nic by ci się nie stało, gdybyś...
Ça ne te ferait pas de mal si tu...
sa nə tə fəʀε pɑ də mal si ty
Nie byłbym zaskoczony, gdyby...
Cela ne m'étonnerait pas que...
s(ə)la nə metɔn(ə)ʀε pɑ kə
Gdyby nie on...
Sans lui...
sɑ̃ lɥi