myśleć

o kimś/czymś penser à qqn/qqch, (sądzić) coś penser, croire qqch

Chyba tak nie myślisz?
Tu plaisantes !
ty plεzɑ̃t !
Myślę, że nie.
Moi, je crois que non., Je ne pense pas.
mwaˌ ʒə kʀwa kə nɔ̃ˌ ʒə nə pɑ̃s pɑ
Pomyśl (trochę)!
Fais travailler tes méninges !
fε tʀavaje te menε̃ʒ !
Pomyśl o tym!
Penses-y !
pɑ̃səzi !
O czym myślisz?
À quoi penses-tu ?
a kwa pɑ̃sty ?
Myśli o nim. (tęskni za nim)
Elle jette son dévolu sur lui.
εl ʒεt sɔ̃ devɔly syʀ lɥi
Myślałem, że będziesz zmęczony.
Je pensais que tu serais fatigué.
ʒə pɑ̃sε kə ty s(ə)ʀε fatige
Zawsze mówi to, co myśli.
Il dit toujours tout ce qu'il pense.
il di tuʒuʀ tu sə kil pɑ̃s
Tak tylko głośno myślę.
Je pense tout haut, c'est tout.
ʒə pɑ̃s tu ˈoˌ se tu
Myśli tylko o sobie.
Elle ne pense qu'à elle-même.
εl nə pɑ̃s ka εlmεm
Nawet o tym nie myśl!
N'ose pas le faire !
noz pɑ lə fεʀ !