przyzwyczajenie

coutume f, habitude f

To kwestia przyzwyczajenia.
C'est une question d'habitude.
setyn kεstjɔ̃ dabityd
Robię to tylko z przyzwyczajenia.
Je ne le fais que par habitude.
ʒə nə lə fε kə paʀ abityd
siła przyzwyczajenia
force de l'habitude
fɔʀs də labityd