krzyż, krzyżyk

croix f, (część pleców) reins m pl

Zagrajmy w kółko i krzyżyk.
Et si on jouait au morpion ?
e si ɔ̃ ʒuε o mɔʀpjɔ̃ ?
Boli mnie w krzyżu.
J'ai mal aux reins.
ʒe mal o ʀε̃
To mi pokrzyżowało plany.
Ça a fait avorter mes plans.
sa a fε avɔʀte me plɑ̃
Czuję się jak zdjęty z krzyża.
Je suis mort de fatigue.
ʒə sɥi mɔʀ də fatig
Krzyż na drogę!
Bon débarras !
bɔ̃ debaʀɑ !
postawić na kimś krzyżyk
condamner qqn
kɔ̃dɑne