strona

côté m, (kierunek) direction f, (książki) page f

Otwórzcie na stronie 30.
Allez à la page 30.
ale a la paʒ tʀɑ̃t
Błąd wystąpił po ich stronie.
C'est (par) leur faute., La faute en incombe à eux.
se (paʀ) lœʀ fotˌ la fot ɑ̃nε̃kɔ̃b a ø
Cała przyjemność po mojej stronie.
Tout le plaisir est pour moi.
tu lə pleziʀ ε puʀ mwa
Po czyjej jesteś stronie?
De quel côté es-tu ?, (pot.) Tu es de quel côté ?
də kεl kote ety ?ˌ ty e də kεl kote ?
Stanął po jego stronie.
Il a pris son parti.
il a pʀi sɔ̃ paʀti
To miło z waszej strony.
C'est gentil à vous.
se ʒɑ̃ti a vu
To jest jego mocna strona.
C'est son point fort.
se sɔ̃ pwε̃ fɔʀ
Spojrzała w moją stronę.
Elle a regardé dans ma direction.
εl a ʀ(ə)gaʀde dɑ̃ ma diʀεksjɔ̃
To jest po waszej lewej stronie.
C'est à votre main gauche.
seta vɔtʀ mε̃ goʃ
To było nierozsądne z ich strony.
C'était irréfléchi de leur part.
setεtiʀefleʃi də lœʀ paʀ
Szczęście było po naszej stronie.
Nous avions la chance de notre côté.
nuzavjɔ̃ la ʃɑ̃s də nɔtʀ kote
Ludzie zjechali się ze wszystkich stron.
Les gens sont venus de loin et de partout.
le ʒɑ̃ sɔ̃ v(ə)ny də lwε̃ e də paʀtu
Wziął mnie na stronę.
Il m'a pris(e) à part.
il ma pʀi a paʀ
Spójrz na to z pozytywnej strony.
Essaie de le prendre du bon côté.
esε də lə pʀɑ̃dʀ dy bɔ̃ kote
Z jednej strony ..., ale z drugiej strony...
D'un côté..., mais de l'autre...
dœ̃ koteˌ mε də lotʀ
z jednej strony na drugą
d'un côté à l'autre
dœ̃ kote a lotʀ
iść na stronę
aller à la selle
ale a la sεl