zmuszać

kogoś do czegoś obliger qqn à (faire) qqch, forcer qqn à/de (faire) qqch

Proszę mnie do tego nie zmuszać.
Ne me forcez pas.
nə mə fɔʀse pɑ
Nie mogę cię zmuszać, żebyś to zrobił.
Je ne peux pas t'obliger à le faire.
ʒə nə pø pɑ tɔbliʒe a lə fεʀ
Byliśmy zmuszeni się zgodzić.
Nous étions obligés d'être d'accord.
nu etjɔ̃ ɔbliʒe dεtʀ dakɔʀ
Nie zmuszaj się (do tego).
Ne te force pas.
nə tə fɔʀs pɑ