znaleźć

kogoś/coś trouver qqn/qqch

Niczego nie znalazłem.
Je n'ai rien trouvé.
ʒə ne ʀjε̃ tʀuve
Nie mogę znaleźć okularów.
Je n'arrive pas à trouver mes lunettes.
ʒə naʀiv pɑ a tʀuve me lynεt
Jej ciała nigdy nie znaleziono.
On n'a jamais retrouvé son corps.
ɔ̃ na ʒamε ʀətʀuve sɔ̃ kɔʀ
Znajdź trochę czasu i przeczytaj to sobie.
Essaie de trouver un peu de temps pour le lire.
esε də tʀuve œ̃ pø də tɑ̃ puʀ lə liʀ
Co do tej pory znaleźliście?
Qu'avez-vous trouvé jusque-là ?
kavevu tʀuve ʒysk(ə)la ?
Znalazłem to w internecie.
Je l'ai trouvé sur Internet.
ʒə le tʀuve syʀ ε̃tεʀnεt
Nie mogę go nigdzie znaleźć.
Je ne peux le trouver nulle part.
ʒə nə pø lə tʀuve nyl paʀ
Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie.
Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage.
ki vø nwaje sɔ̃ ʃjε̃ˌ lakyz də la ʀaʒ
Przypadkiem znalazłem...
Je suis tombé sur...
ʒə sɥi tɔ̃be syʀ
Znajdziesz chwilkę na...?
Tu as un peu de temps pour... ?, Tu as quelques minutes de libres pour... ?
ty ɑ œ̃ pø də tɑ̃ puʀ... ?ˌ ty ɑ kεlk(ə) minyt də libʀ puʀ... ?
Chyba znajdzie się ktoś, kto...
Espérons qu'il se trouve quelqu'un qui...
εspeʀɔ̃ kil sə tʀuv kεlkœ̃ ki