założyć

1(nałożyć) coś mettre qqch

Załóż kapelusz/okulary.
Mets le chapeau/les lunettes.
mε lə ʃapo/le lynεt
Założyli mi blokadę na koło.
On a mis un sabot à ma voiture.
ɔ̃na mi œ̃ sabo a ma vwatyʀ
siedzieć z założonymi rękami (bezczynnie)
rester les bras croisés
ʀεste le bʀɑ kʀwaze

2(przyjąć hipotezę) admettre, supposer, (firmę itp.) fonder

Założył małą firmę.
Il a fondé une petite entreprise.
il a fɔ̃de yn p(ə)tit ɑ̃tʀəpʀiz
Założyli rodzinę.
Ils ont fondé une famille.
ilzɔ̃ fɔ̃de yn famij
Chcę założyć konto.
Je voudrais ouvrir un compte.
ʒə vudʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t
Organizacja została założona w...
L'organisation a été fondée en...
lɔʀganizasjɔ̃ a ete fɔ̃de ɑ̃