ruszyć

démarrer, (wykonać ruch) czymś bouger, remuer qqch

Możesz ruszyć ręką?
Tu peux bouger la main ?
ty pø buʒe la mε̃ ?
Nie mogę ruszyć tej dźwigni.
Je n'arrive pas à bouger le levier.
ʒə naʀiv pɑ a buʒe lə ləvje
Pociąg ruszył (z miejsca).
Le train s'est mis en marche.
lə tʀε̃ se mi ɑ̃ maʀʃ
O której ruszamy w drogę?
On part à quelle heure ?
ɔ̃ paʀ a kεl œʀ ?
Nic go nie rusza.
Il est tout à fait indifférent.
il ε tuta fε ε̃difeʀɑ̃
Nie ruszaj tu niczego!
Ne touche à rien ici !
nə tuʃ a ʀjε̃ isi !
Czy coś ruszyło w sprawie odszkodowania?
Du nouveau avec le dédommagement ?
dy nuvo avεk lə dedɔmaʒmɑ̃ ?
Musimy ruszyć z miejsca. (z projektem itp.)
Il faut faire avancer les choses.
il fo fεʀ avɑ̃se le ʃoz
Ruszyły przygotowania do...
Les préparatifs de... sont en cours.
le pʀepaʀatif də... sɔ̃tɑ̃ kuʀ