ani

ni

Ani nie napisał, ani nie zadzwonił.
Il n'a ni écrit ni téléphoné.
il na ni ekʀi ni telefɔne
Ani mi się śni!
Pas question !, Pas de chance !
pɑ kεstjɔ̃ !ˌ pɑ də ʃɑ̃s !
ani trochę
loin de là
lwε̃ də la
ani ty, ani ja
ni toi ni moi
ni twa ni mwa