istnieć

exister, être

Istnieje na to lekarstwo.
Il y a un remède à cela.
ilja œ̃ ʀ(ə)mεd a s(ə)la
Istniało mnóstwo możliwości.
Il y avait beaucoup de possibilités.
iljavε boku də pɔsibilite
Wcześniej nic takiego nie istniało.
Il n'existait rien de pareil/tel auparavant.
il nεgzistε ʀjε̃ də paʀεj/tεl opaʀavɑ̃
Ta firma przestała istnieć w ubiegłym roku.
Cette entreprise a cessé d'exister l'année passée.
sεt ɑ̃tʀəpʀiz a sese dεgziste lane pɑse