wysokość

'hauteur f, (nad poziomem morza) altitude f

Masz lęk wysokości?
Tu as peur des hauteurs ?
ty ɑ pœʀ de ˈotœʀ ?
Samolot tracił wysokość.
L'avion perdait de l'altitude.
lavjɔ̃ pεʀdε də laltityd
To ma 20 metrów wysokości.
Cela a 20 mètres de hauteur.
s(ə)la a vε̃ mεtʀ də ˈotœʀ
To ma sześć stóp wysokości.
Ça mesure six pieds en hauteur.
sa m(ə)zyʀ si pje ɑ̃ ˈotœʀ
Drzewa są tej samej wysokości.
Les arbres ont la même hauteur.
le aʀbʀ ɔ̃ la mεm ˈotœʀ
Muszę przyznać, że stanąłeś na wysokości zadania.
Je dois avouer que tu t'en es bien sorti.
ʒə dwa avwe kə ty tɑ̃n- bjε̃ sɔʀti
Minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi...
Le salaire minimum est de...
lə salεʀ minimɔm ε də
Wziął w banku pożyczkę w wysokości miliona.
Il a emprunté un million à la banque.
il a ɑ̃pʀœ̃te œ̃ miljɔ̃ a la bɑ̃k
wysokość nad poziomem morza
altitude f
altityd
Wasza Wysokość
Votre Majesté
vɔtʀ maʒεste
prace na wysokości
travail en hauteur
tʀavaj ɑ̃ ˈotœʀ