zamienić

coś na coś (é)changer qqch pour/contre qqch, (przekształcić) transformer

Zamienię mieszkanie na większe.
Je vais échanger mon appartement pour un autre plus grand.
ʒə vε eʃɑ̃ʒe mɔnapaʀtəmɑ̃ puʀ œ̃notʀ ply gʀɑ̃
Zamieniliśmy tylko parę słów.
On n'a échangé que quelques mots.
ɔ̃ na eʃɑ̃ʒe kə kεlk(ə) mo
Zamieniam się w słuch.
Je suis tout ouïe.
ʒə sɥi tutwi
Zamienię twoje życie w piekło.
Je vais te faire mener une vie infernale.
ʒə vε tə fεʀ m(ə)ne yn vi ε̃fεʀnal