zostawić

laisser

Zostawił po sobie długi.
Il a laissé des dettes.
il a lεse de dεt
Nie zostawiaj tego na koniec/ostatnią chwilę.
Ne le laisse pas pour la fin/au dernier moment.
nə lə lεs pɑ puʀ la fε̃/o dεʀnje mɔmɑ̃
Zostaw mnie w spokoju!
Laisse-moi tranquille !, Lâche-moi la grappe !
lεsmwa tʀɑ̃kil !ˌ lɑʃmwa la gʀap !
Zostaw mnie (samego)!
Laisse-moi tranquille/tout seul !
lεsmwa tʀɑ̃kil/tu sœl !
Ja tego tak nie zostawię!
Je ne le laisserai pas comme ça !
ʒə nə lə lεs(ə)ʀe pɑ kɔm sa !
Czy mogę to sobie zostawić?
Je pourrais le garder ?
ʒə puʀε lə gaʀde ?
Zostawił mi czas do namysłu.
Il m'a donné le temps de réfléchir.
il ma dɔne lə tɑ̃ də ʀefleʃiʀ
Zostaw to mnie.
Laisse-moi faire.
lεsmwa fεʀ
Zostaw to dla siebie!
On ne t'a pas sonné !, On ne t'a pas demandé ton avis !
ɔ̃ nə ta pɑ sɔne !ˌ ɔ̃ nə ta pɑ d(ə)mɑ̃de tɔnavi !
Zostawmy to na czarną godzinę.
On garde une poire pour la soif.
ɔ̃ gaʀd yn pwaʀ puʀ la swaf
Czy mogę jej zostawić wiadomość?
Je peux lui laisser un message ?
ʒə pø lɥi lese œ̃ mesaʒ ?
zostawić coś komuś na pamiątkę
laisser qqch à qqn en souvenir
lese ɑ̃ suv(ə)niʀ