imię

prénom m, (nazwa) nom m, dénomination f

Proszę podać imię i nazwisko.
Mentionnez le nom entier.
mɑ̃sjɔne lə nɔ̃ ɑ̃tje
Zapytaj, jak ma na imię.
Demande son nom.
d(ə)mɑ̃d sɔ̃ nɔ̃
Nazywaj rzeczy po imieniu.
Appelle les choses par leur nom.
apεl le ʃoz paʀ lœʀ nɔ̃
Chciałbym państwu podziękować w imieniu...
Je voudrais vous remercier au nom de...
ʒə vudʀε vu ʀ(ə)mεʀsje o nɔ̃ də
imię
prénom m
pʀenɔ̃
w imieniu prawa
au nom de la loi, de par la loi
o nɔ̃ də la lwaˌ də paʀ la lwa
dobre imię (firmy itp.)
renommée f, réputation f, notoriété f
ʀ(ə)nɔmeˌ ʀepytasjɔ̃ˌ nɔtɔʀjete
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
o nɔ̃ dy pεʀ e dy fis e dy sε̃tεspʀi