ubrać, ubierać

coś mettre qqch, kogoś habiller qqn

Proszę się ubrać.
Habillez-vous.
abijevu
Nie wiem, w co mam się ubrać.
Je ne sais pas quoi mettre.
ʒə nə sε pɑ kwa mεtʀ
Zaczekaj, aż się ubiorę.
Laisse-moi m'habiller.
lεsmwa mabije
Właśnie się ubiera.
Il est en train de s'habiller.
il εtɑ̃ tʀε̃ də sabije
Był ubrany w mundur.
Il était habillé en uniforme.
il etεtabije ɑ̃nynifɔʀm
Powinieneś się elegancko ubrać.
Tu devrais t'habiller convenablement.
ty dəvʀε tabije kɔ̃vnabləmɑ̃
ubrać się
s'habiller
sabije
ubrać choinkę
décorer le sapin de Noël
dekɔʀe lə sapε̃ də nɔεl