zatrzymać

arrêter

Masz się gdzie zatrzymać?
Tu as un endroit où loger ?
ty ɑ œ̃nɑ̃dʀwa u lɔʒe ?
Czasu nie można zatrzymać.
Rien ne peut arrêter le temps.
ʀjε̃ nə pø aʀete lə tɑ̃
Pociąg zatrzymał się na stacji.
Le train s'est arrêté à la gare.
lə tʀε̃ setaʀete a la gaʀ
Nie będę państwa dłużej zatrzymywać.
Je ne vais plus vous retenir.
ʒə nə vε ply vu ʀ(ə)təniʀ
Zatrzymałem się tam na trzy dni.
J'y suis resté (pendant) trois jours.
ʒi sɥi ʀεste (pɑ̃dɑ̃) tʀwɑ ʒuʀ
Policja zatrzymała podejrzanego.
La police a arrêté le suspect.
la pɔlis a aʀete lə syspεk
Zatrzymałem się u przyjaciół.
Je me suis attardé chez mes amis.
ʒə mə sɥi ataʀde ʃe mezami