poczekać

na kogoś/coś attendre qqn/qqch

Poczekaj, to zobaczysz.
Attends, et tu vas voir.
atɑ̃ˌ e ty va vwaʀ
Poczekam, dopóki nie przyjdziesz.
Je vais attendre jusqu'à ce que tu viennes.
ʒə vε atɑ̃dʀ ʒyska sə kə ty vjεn
Wolałbym, żeby tam poczekał.
Je préférerais qu'il y attende.
ʒə pʀefeʀ(ə)ʀε kil i atɑ̃d
Na poczekaniu zrobiła kolację.
Elle a préparé le dîner à l'improviste.
εl a pʀepaʀe lə dine a lε̃pʀɔvist
Poczekaj na swoją kolej.
Attends ton tour.
atɑ̃ tɔ̃ tuʀ
Poczekajmy jeszcze dwa dni.
Attendons encore deux jours.
atɑ̃dɔ̃ ɑ̃kɔʀ dø ʒuʀ