doprowadzić

kogoś gdzieś (a)mener, conduire qqn qqpart, do czegoś faire aboutir à qqch

Doprowadził zespół do zwycięstwa.
Il a mené l'équipe à la victoire.
il a məne lekip a la viktwaʀ
To go doprowadziło do samobójstwa.
Cela l'a poussé au suicide.
s(ə)la la puse o sɥisid
Ona doprowadzi mnie do szału.
Elle me fait perdre la raison !
εl mə fε pεʀdʀ la ʀεzɔ̃ !
Mapa doprowadzi nas do celu.
La carte nous aidera à arriver à la destination.
la kaʀt nuzεd(ə)ʀa a aʀive a la dεstinasjɔ̃
Taki tryb życia doprowadzi cię do śmierci.
Ce style de vie te tuera.
sə stil də vi tə tyʀa
To mnie doprowadza do szału.
Ça me rend fou.
sa mə ʀɑ̃ fu