pozycja

position f

Przenieśli ją na inną pozycję.
On l'a transféré à un poste différent.
ɔ̃ la tʀɑ̃sfeʀe a œ̃ pɔst difeʀɑ̃
Jesteśmy na straconej pozycji.
On ne peut plus gagner.
ɔ̃ nə pø ply gaɲe
Dodał do listy dwie nowe pozycje.
Il a ajouté deux nouveaux articles à la liste.
il a aʒute dø nuvozaʀtikl a la list
pozycja stojąca/siedząca
position debout/assise
pozisjɔ̃ d(ə)bu/asiz
pozycja społeczna
situation sociale
sitɥasjɔ̃ sɔsjal
wyrobić sobie pozycję jako ktoś
s'établir comme qqn
setabliʀ