rodzina

famille f

Planujecie założyć rodzinę?
Vous envisagez de fonder une famille ?
vuzɑ̃vizaʒe də fɔ̃de yn famij ?
Mają liczną rodzinę.
Ils ont une grande famille.
ilzɔ̃ yn gʀɑ̃d famij
Jest czarną owcą rodziny.
Elle est brebis galeuse de la famille.
εl ε bʀəbi galøz də la famij
najbliższa rodzina
famille proche
famij pʀɔʃ
być głową rodziny
être (le) chef de famille
εtʀ (lə) ʃεf də famij