dzwonić

sonner, (telefonować) do kogoś appeler qqn, téléphoner à qqn

Dzwonił dobrą chwilę temu.
Il a appelé il y a un bon moment.
il a ap(ə)le ilja œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃
Dlaczego właściwie dzwonił?
Pourquoi a-t-il appelé, déjà ?
puʀkwa atil ap(ə)leˌ deʒa ?
Dzwonił do ciebie kilka razy w ciągu dnia.
Il t'a appelé plusieurs fois pendant la journée.
il ta ap(ə)le plyzjœʀ fwa pɑ̃dɑ̃ la ʒuʀne
W razie pożaru należy dzwonić pod numer 112.
En cas d'incendie, appelez le 112.
ɑ̃ kɑ dε̃sɑ̃diˌ ap(ə)le lə sɑ̃duz
Dzwonię w sprawie spotkania.
Je vous appelle au sujet de ce rendez-vous.
ʒə vuzapεl o syʒε də sə ʀɑ̃devu
Niech do mnie oddzwoni.
Qu'il me rappelle.
kil mə ʀapεl
Dzwoni mi w uszach.
Les oreilles me sonnent.
lezɔʀεj mə sɔn
Dzwoniła zębami z zimna.
Elle claquait des dents de froid.
εl klakε de dɑ̃ də fʀwa
Właśnie do ciebie dzwoniłem, kiedy...
J'allais justement t'appeler quand...
ʒalε ʒystəmɑ̃ tap(ə)le kɑ̃