znosić

coś supporter qqch, (tolerować) tolérer

Nie znoszą się nawzajem.
Ces deux ne se supportent pas.
se dø nə sə sypɔʀt pɑ
Nie znoszę wstawać rano.
Je déteste me lever tôt.
ʒə detεst mə l(ə)ve to
Nie znoszę cię.
Je te déteste.
ʒə tə detεst
Nie znoszę chodzić na zakupy.
Je déteste faire les achats/courses.
ʒə detεst fεʀ le aʃa/kuʀs
znosić to dzielnie
le prendre avec le sourire
lə pʀɑ̃dʀ avεk lə suʀiʀ