zgodnie

en accord, (jednomyślnie) unanimement, (stosownie) z czymś conformément à qqch

Nie wszystko poszło zgodnie z planem.
Ça ne s'est pas passé comme prévu.
sa nə se pɑ pɑse kɔm pʀevy
zgodnie z oczekiwaniami
comme attendu
kɔm atɑ̃dy
zgodnie z prawem
conformément à la loi, en vertu de la loi
kɔ̃fɔʀmemɑ̃ a la lwaˌ ɑ̃ vεʀty də la lwa
zgodnie z zasadami
en accord avec les règles
ɑ̃nakɔʀ avεk le ʀεgl