pracować

travailler

Gdzie pan(i) pracuje?
Où est-ce que vous travaillez ?
u εs kə vu tʀavaje ?
Pracowała jako nauczycielka.
Elle travaillait comme enseignante.
εl tʀavajε kɔm ɑ̃sεɲɑ̃t
Chwilowo nie pracuje.
Il est momentanément sans emploi.
il ε mɔmɑ̃tanemɑ̃ sɑ̃zɑ̃plwa
Pracują na zmiany.
Ils travaillent par roulement/relais.
il tʀavaj paʀ ʀulmɑ̃/ʀ(ə)lε
Pracuję na część etatu.
Je travaille à temps partiel.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl
Silnik pracuje na luzie.
Le moteur tourne à vide.
lə mɔtœʀ tuʀn a vid
Pracuję w sklepie.
Je travaille dans un magasin.
ʒə tʀavaj dɑ̃zœ̃ magazε̃