długość

longueur f

Jaką to ma długość?
Quelle est sa longueur ?
kεl ε sa lɔ̃gœʀ ?
To ma ze trzy metry długości.
Cela a à peu près trois mètres de longueur.
s(ə)la a a pø pʀε tʀwɑ mεtʀ də lɔ̃gœʀ
Przepłynąłem parę długości. (w basenie)
J'ai fait quelques longueurs.
ʒe fε kεlk(ə) lɔ̃gœʀ
jednostka długości
unité de longueur
ynite də lɔ̃gœʀ
długość fali
longueur d'ondes
lɔ̃gœʀ dɔ̃d
... stopni długości geograficznej wschodniej
... degrés de longitude est
... dəgʀe də lɔ̃ʒityd ε