wymienić

(é)changer, (wyliczyć) énumérer

Może mi to pan(i) wymienić?
Vous pouvez me l'échanger ?
vu puve mə leʃɑ̃ʒe ?
Muszę wymienić koło.
Il me faut changer la roue.
il mə fo ʃɑ̃ʒe la ʀu
Wymieniłem trochę pieniędzy przed podróżą.
J'ai changé de l'argent avant le voyage.
ʒe ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃ avɑ̃ lə vwajaʒ
Wymienię funty na euro.
Je vais changer les livres contre les euros.
ʒə vε ʃɑ̃ʒe le livʀ kɔ̃tʀ lezøʀo
Wymieniliśmy poglądy na temat...
Nous avons échangé nos points de vue sur...
nuzavɔ̃ eʃɑ̃ʒe no pwε̃ də vy syʀ
Wymieniłem to na...
Je l'ai échangé pour/contre...
ʒə le eʃɑ̃ʒe puʀ/kɔ̃tʀ