korzyść

avantage m, profit m

Kto czerpie z tego korzyści?
Qui en profite ?, Qui en tire avantage ?
ki ɑ̃ pʀɔfit ?ˌ ki ɑ̃ tiʀ avɑ̃taʒ ?
Sąd orzekł na jej korzyść.
Le tribunal a décidé en sa faveur.
lə tʀibynal a deside ɑ̃ sa favœʀ
To przemawia na jego niekorzyść.
Ça joue contre lui.
sa ʒu kɔ̃tʀ lɥi
Zmieniła się na korzyść.
Elle a changé en mieux.
εl a ʃɑ̃ʒe ɑ̃ mjø
Czas działa na naszą korzyść.
Le temps joue pour nous.
lə tɑ̃ ʒu puʀ nu
czerpać korzyści z czegoś
profiter de qqch, tirer profit de qqch
pʀɔfiteˌ tiʀe pʀɔfi