tak

oui, (tak bardzo) si, tant

Tak? Zgadzasz się?
D'accord ?
dakɔʀ ?
Tak? Naprawdę?
Ah oui ?, C'est vrai ?
a ˈwi ?ˌ se vʀε ?
Tak, słucham?
Allô ?
alo ?
Zrobiłby to tak czy inaczej.
De toute façon, il le ferait.
də tut fasɔ̃ˌ il lə fəʀε
Dlaczego? – Tak po prostu.
Pourquoi ? – Juste comme ça.
puʀkwa ? - ʒyst kɔm sa
Tak czy inaczej, musisz to zrobić.
Il faut que tu le fasses d'une manière ou d'une autre.
il fo kə ty lə fas dyn manjεʀ u dyn otʀ
Dobrze mu tak.
Bien fait pour lui !, Tant pis pour lui !, Il l'a bien mérité.
bjε̃ fε puʀ lɥi !ˌ tɑ̃ pi puʀ lɥi !ˌ il la bjε̃ meʀite
Oby tak dalej!
Bonne continuation !, Continue comme ça !
bɔn kɔ̃tinɥasjɔ̃ !ˌ kɔ̃tiny kɔm sa !
Tak dalej być nie może.
Ça ne peut pas continuer comme ça.
sa nə pø pɑ kɔ̃tinɥe kɔm sa
Wiedziałem, że tak się to skończy.
Je savais bien que cela allait finir comme ça.
ʒə savε bjε̃ kə s(ə)la alε finiʀ kɔm sa
Nie przejmuj się tym tak.
Ne t'en fais pas (trop) !
nə tɑ̃ fε pɑ (tʀo) !
Tak daleko?
Si loin ?
si lwε̃ ?
Podobał ci się film? – Tak sobie.
Tu as aimé le film ? – Comme ci, comme ça.
ty ɑ eme lə film ? - kɔm siˌ kɔm sa
Tak jest!
À vos ordres !
a vozɔʀdʀ !
Tak czy owak.
Quoi qu'il en soit.
kwa kil ɑ̃ swa
Bądź tak uprzejmy i...
Sois si gentil et..., Aie la gentillesse de...
swa si ʒɑ̃ti eˌ ε la ʒɑ̃tijεs də
i tak dalej
et ainsi de suite, et cætera, etc.
e ε̃si də sɥitˌ e seteʀaˌ etseteʀa