przyczyna

cause f, raison f

(Zupełnie) bez przyczyny.
(Tout à fait) sans raison.
(tuta fε) sɑ̃ ʀεzɔ̃
Co było przyczyną...?
Quelle était la cause de... ?
kεl etε la koz də... ?
Nikt nie zna przyczyny...
Personne ne connaît la cause de..
pεʀsɔn nə kɔnε la koz də
Z jakich przyczyn...?
Pour quelles raisons... ?
puʀ kεl ʀεzɔ̃... ?