denerwować

kogoś agacer, énerver, (pot.) emmerder qqn

Nie denerwuj mnie!
Arrête de m'énerver !, (pot.) Arrête de me faire chier !
aʀεt də menεʀve !ˌ aʀεt də mə fεʀ ʃje !
Nie denerwuj się.
Ne t'énerves pas.
nə tenεʀv pɑ
Najbardziej denerwuje mnie w nim to, że...
Ce qui m'énerve le plus chez lui, c'est que...
sə ki menεʀv lə plys ʃe lɥiˌ se kə