wysiłek

effort m

Warto podjąć ten wysiłek.
Ça vaut la peine.
sa vo la pεn
To był zbędny wysiłek.
C'était peine perdue.
setε pεn pεʀdy
To był dla niego ogromny wysiłek fizyczny.
C'était un immense effort physique pour lui.
setεtœ̃ni(m)mɑ̃s efɔʀ fizik puʀ lɥi
Włożył wiele wysiłku w ten projekt.
Il a mis beaucoup d'effort dans ce projet.
il a mi boku defɔʀ dɑ̃ sə pʀɔʒε
z wielkim wysiłkiem
avec grand effort, avec grande peine
avεk gʀɑ̃tefɔʀˌ avεk gʀɑ̃d pεn
bez wysiłku
sans effort, sans peine
sɑ̃zefɔʀˌ sɑ̃ pεn
próby wysiłkowe
épreuves d'effort, tests d'effort
epʀœv defɔʀˌ tεst defɔʀ