obrazić

kogoś offenser, blesser, insulter qqn

Obraził się o to.
Il l'a pris mal.
il la pʀi mal
Łatwo/Szybko się obraża.
Il se vexe facilement.
il sə vεks fasilmɑ̃
Poczuł się obrażony z powodu...
Il était vexé pour/de...
il etε vεkse puʀ/də
obrazić się z powodu czegoś
s'offenser de qqch, se vexer de/pour qqch
sɔfɑ̃seˌ sə vεkse