od, ode

de, (przy określaniu punktu początkowego) dès, à partir de

Zgubiłem kluczyki od samochodu.
J'ai perdu les clés de la/ma voiture.
ʒe pεʀdy le kle də la/ma vwatyʀ
Trzymaj się ode mnie/od niej z daleka.
Ne t'approche pas de moi/d'elle.
nə tapʀɔʃ pɑ də mwa/dεl
Pozdrów go ode mnie.
Salue-le de ma part.
salylə də ma paʀ
Od tego czasu go nie widziałem.
Je ne l'ai pas revu depuis.
ʒə nə le pɑ ʀ(ə)vy dəpɥi
Od tego tutaj jesteś.
C'est pour ça que tu es là.
se puʀ sa kə ty e la
Od czego masz tę bliznę?
Comment est-ce que tu t'es fait cette cicatrice ?
kɔmɑ̃ εs kə ty tε fε sεt sikatʀis ?
Wiedziałem to od samego początku.
Je le savais bien depuis le tout début.
ʒə lə savε bjε̃ dəpɥi lə tu deby
Od tego robi mi się niedobrze.
Ça me fait mal au cœur.
sa mə fε mal o kœʀ
Policz od jednego do dziesięciu.
Compte de un jusqu'à dix.
kɔ̃t də œ̃ ʒyska dis
Jest specjalistą od komputerów.
C'est un expert en informatique.
setœ̃nεkspεʀ ɑ̃nε̃fɔʀmatik
Znamy się od 2 lat.
On se connaît depuis deux ans.
ɔ̃ sə kɔnε dəpɥi døzɑ̃
Mieszkam 20 minut od centrum.
J'habite à vingt minutes du centre-ville.
ʒabit a vε̃ minyt dy sɑ̃tʀvil
Dostałem od niego SMS.
Il m'a envoyé un texto.
il ma ɑ̃vwaje œ̃ tεksto
Masz jakąś tabletkę od bólu głowy?
Tu as un comprimé contre les maux de tête ?
ty ɑ œ̃ kɔ̃pʀime kɔ̃tʀ le mo də tεt ?
Od jak dawna tu pracujesz?
Tu travailles ici depuis combien de temps ?
ty tʀavaj isi dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Ubezpieczył mieszkanie od włamania.
Il a assuré son appartement contre le cambriolage.
il a asyʀe sɔnapaʀtəmɑ̃ kɔ̃tʀ lə kɑ̃bʀijɔlaʒ
Płacą mu od godziny.
Il est payé à l'heure.
il ε peje a lœʀ
Pracuje od rana do wieczora.
Il travaille du matin au soir.
il tʀavaj dy matε̃ o swaʀ
Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
Qui mal veut, mal lui tourne.
ki mal vøˌ mal lɥi tuʀn
Wstał od stołu...
Il s'est levé de la table...
il se l(ə)ve də la tabl
od tego czasu/tej pory
depuis ce temps
dəpɥi sə tɑ̃
od tej chwili
à partir de cet instant, dès cet instant
a paʀtiʀ də sεt ε̃stɑ̃ˌ dε sεt ε̃stɑ̃
zwolnienia od podatku
exonération d'impôt
εgzɔneʀasjɔ̃ dε̃po
dwa razy wyższy ode mnie
deux fois plus grand que moi
dø fwa ply gʀɑ̃ kə mwa