przyłożyć (się)

(przytknąć) mettre, (uderzyć) flanquer un coup, (do nauki) (s')appliquer

Nie przykładasz się zbytnio do pracy.
Tu n'es pas bon travailleur.
ty nε pɑ bɔ̃ tʀavajœʀ
Muszę bardziej przyłożyć się do nauki.
Il faut que je travaille plus.
il fo kə ʒə tʀavaj ply
Nieźle mu przyłożył.
Il lui a flanqué une bonne raclée.
il lɥi a flɑ̃ke yn bɔn ʀɑkle
przyłożyć opatrunek do rany
panser une plaie
pɑ̃se yn plε
przyłożyć komuś
allonger une gifle à qqn, coller un pain à qqn, coller une baffe à qqn
alɔ̃ʒe yn ʒiflˌ kɔle œ̃ pε̃ˌ kɔle yn baf