ostatni

1(w kolejności) dernier/-ière

Zajęła ostatnie miejsce.
Elle a fini à la dernière place.
εl a fini a la dεʀnjεʀ plas
Mówię ci to po raz ostatni!
Je te le dis pour la dernière fois !
ʒə tə lə di puʀ la dεʀnjεʀ fwa !
Zachowuje się jak ostatnia idiotka.
Elle se comporte comme une parfaite idiote.
εl sə kɔ̃pɔʀt kɔm yn paʀfεt idjɔt
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Rira bien qui rira le dernier.
ʀiʀa bjε̃ ki ʀiʀa lə dεʀnje
Nadzieja umiera ostatnia.
L'espoir meurt en dernier., L'espoir fait vivre., Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
lεspwaʀ mœʀ ɑ̃ dεʀnjeˌ lεspwaʀ fε vivʀˌ tɑ̃ kil i a də la viˌ ilja də lεspwaʀ
Jego ostatnim życzeniem było...
Son dernier vœu était...
sɔ̃ dεʀnje vø etε
ostatnia wola
testament m, acte de dernière volonté
tεstamɑ̃ˌ akt də dεʀnjεʀ vɔlɔ̃te
w ostatniej chwili
au dernier moment
o dεʀnje mɔmɑ̃
mieć w jakiejś sprawie ostatnie słowo
avoir le dernier mot dans qqch
avwaʀ lə dεʀnje mo

2(najnowszy) dernier/-ière, récent/-ente

Nie widziałem go ostatnimi czasy.
Je ne l'ai pas vu ces derniers temps.
ʒə nə le pɑ vy se dεʀnje tɑ̃
wydarzenia ostatnich dni
événements des derniers jours
evenmɑ̃ de dεʀnje ʒuʀ
ostatni krzyk mody
dernier cri de la mode
dεʀnje kʀi də la mɔd