nic

rien

Niczego nie chcę.
Je ne veux rien.
ʒə nə vø ʀjε̃
Nic na to nie poradzimy.
On n'y peut rien.
ɔ̃ ni pø ʀjε̃
To jest do niczego.
Ça ne sert à rien., Ça vaut que dalle.
sa nə sεʀ a ʀjε̃ˌ sa vo kə dal
Nic się nie da zrobić.
Rien à faire.
ʀjε̃ a fεʀ
Nic z tego nie wyszło.
Ça n'a rien donné.
sa na ʀjε̃ dɔne
Nic złego się nie stało.
Il n'y a pas de mal.
ilnja pɑ də mal
Nic się nie bój.
Ne crains rien.
nə kʀε̃ ʀjε̃
Nie mam nic do powiedzenia.
Je n'ai rien à dire.
ʒə ne ʀjε̃ a diʀ
On nie ma z tym nic wspólnego.
Il n'a rien à faire avec ça.
il na ʀjε̃ a fεʀ avεk sa
W ten sposób do niczego nie dojdziemy.
Cela ne mène à rien.
s(ə)la nə mεn a ʀjε̃
Nic mnie to nie obchodzi!
Peu m'importe., Peu me chaut., Peu m'en chaut.
pø mε̃pɔʀtˌ pø mə ʃoˌ pø mɑ̃ ʃo
Nie cofnie się przed niczym!
Il ne reculera devant rien !
il nə ʀ(ə)kyl(ə)ʀa d(ə)vɑ̃ ʀjε̃ !
Nic dziwnego, że przegrali.
Ce n'est pas étonnant qu'ils aient perdu.
sə nε pɑ etɔnɑ̃ kilε pεʀdy
Nic podobnego!
Rien de pareil !
ʀjε̃ də paʀεj !
Nic ci do tego.
Cela ne te regarde pas.
s(ə)la nə tə ʀ(ə)gaʀd pɑ
Nic mu nie jest.
Il va bien., Il est OK.
il va bjε̃ˌ il ε oke
Nic nie szkodzi.
Ce n'est pas grave.
sə nε pɑ gʀav
Nie mamy nic do stracenia.
Nous n'avons rien à perdre., On n'a rien à perdre.
nu navɔ̃ ʀjε̃na pεʀdʀˌ ɔ̃ na ʀjε̃na pεʀdʀ
Płacz nic tu nie pomoże.
Inutile de pleurer.
inytil də plœʀe
Nic z tego, nigdzie nie idziesz!
Pas question, tu ne sors pas !
pɑ kεstjɔ̃ˌ ty nə sɔʀ pɑ !
Nie ma nic za darmo.
On ne rase pas gratis., Il n'y a pas de repas gratis.
ɔ̃ nə ʀɑz pɑ gʀatisˌ ilnja pɑ də ʀ(ə)pɑ gʀatis
Dla chcącego nic trudnego.
Vouloir c'est pouvoir.
vulwaʀ se puvwaʀ
To nie zapowiadało niczego dobrego.
Ça n'annonçait rien de bon.
sa nanɔ̃sε ʀjε̃ də bɔ̃
Za nic w świecie.
Pour rien au monde.
puʀ ʀjε̃no mɔ̃d