przyjść

venir, arriver

Kiedy przyjdzie?
Quand viendra-t-il ?, (pot.) Il vient quand ?
kɑ̃ vjε̃dʀatil ?ˌ il vjε̃ kɑ̃ ?
Już przyszli?
Ils sont déjà venus ?
il sɔ̃ deʒa v(ə)ny ?
Przyjdź tam na czas.
Sois à l'heure.
swa a lœʀ
Proszę przyjść do nas w odwiedziny.
Venez nous voir.
v(ə)ne nu vwaʀ
Przyszła do ciebie paczka.
Il y a un paquet pour toi.
ilja œ̃ pakε puʀ twa
Przyszedł do mnie list.
J'ai reçu une lettre.
ʒe ʀ(ə)sy yn lεtʀ
Przyjdźcie kiedy indziej.
Venez une autre fois.
v(ə)ne yn otʀ fwa
Przyszło mi na myśl, że...
Il m'est venu à l'esprit que...
il mε v(ə)ny a lεspʀi kə
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł.
J'ai une idée.
ʒe yn ide
Co ci przyszło do głowy?
Qu'est-ce qui t'a pris ?
kεs ki ta pʀi ?
Przyjdziesz po mnie na dworzec?
Tu viens me chercher à la gare ?
ty vjε̃ mə ʃεʀʃe a la gaʀ ?
Kiedykolwiek bym tam przyszedł...
À chaque fois que je viens là-bas...
a ʃak fwa kə ʒə vjε̃ labɑ
Zanim przyjdzie...
Avant qu'il (ne) vienne...
avɑ̃ kil (nə) vjεn