zwariować

devenir fou/folle, perdre la raison

Zwariowałeś?
Tu es fou ?
ty e fu ?
Ja chyba zwariuję!
Je vas devenir fou !
ʒə va dəv(ə)niʀ fu !
W tym domu można zwariować!
Cette maison me rend fou !
sεt mεzɔ̃ mə ʀɑ̃ fu !
Nie dajmy się zwariować!
Gardons la tête froide !
gaʀdɔ̃ la tεt fʀwad !
zwariować na punkcie czegoś
être mord|u/-ue de qqch, être toqu|é/-ée de qqch
εtʀ mɔʀdy/yˌ εtʀ tɔke/-