mniej

moins

To mniej więcej to samo.
C'est à peu près la même chose.
seta pø pʀε la mεm ʃoz
Mniej więcej wiem, co się dzieje.
Je suis à peu près au courant de ce qui se passe.
ʒə sɥi a pø pʀε o kuʀɑ̃ də sə ki sə pɑs
Jest mniej znany niż...
Il est moins connu que...
il ε mwε̃ kɔny kə
coraz mniej
de moins en moins
də meε̃zɑ̃ mwε̃
znacznie mniej
beaucoup/bien moins
boku/bjε̃ mwε̃
im mniej, tym lepiej
moins, c'est plus
mwε̃ˌ se ply
nie mniej niż
non moins que, pas moins de
nɔ̃ mwε̃ kəˌ pɑ mwε̃ də
jak najmniej
le moins possible
lə mwε̃ pɔsibl