zdawać się

sembler, paraître, (zaufać) na kogoś/coś se remettre à qqn/qqch

Zdaje się, że będzie padać.
Le temps est à la pluie.
lə tɑ̃ εta la plɥi
Zdajcie się na mnie.
Laissez-moi faire., Je m'en occupe.
lesemwa fεʀˌ ʒə mɑ̃nɔkyp