jasny

clair/-aire

Ma jasne włosy.
Il a les cheveux blonds.
il a le ʃ(ə)vø blɔ̃
Czy to jest już jasne?
C'est déjà clair ?, C'est déjà compris ?
se deʒa klεʀ ?ˌ se deʒa kɔ̃pʀi ?
Jasne!, Jasna sprawa!
Bien sûr !
bjε̃ syʀ !
Wyrażaj się jasno!
Exprime-toi clairement !
εkspʀimtwa klεʀmɑ̃ !
Wyrażam się jasno?
Je me suis exprimé clairement ?, C'est clair ?
ʒə mə sɥi εpʀime klεʀmɑ̃ ?ˌ se klεʀ ?
jasne strony czegoś
côtés clairs de qqch
kote klεʀ
jak grom z jasnego nieba
tout d'un coup
tu dœ̃ ku