palić

brûler, (papierosy) fumer

Pali się!
Au feu !
o fø !
Coś się tu pali!
Ça sent le cramé ici !
sa sɑ̃ lə kʀame isi !
Pali pan(i)?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Nie palę.
Je ne fume pas.
ʒə nə fym pɑ
Rzuciłem palenie z dnia na dzień.
J'ai tout à fait arrêté de fumer.
ʒe tuta fε aʀete də fyme
Pali jednego papierosa za drugim/jak lokomotywa.
Il fume cigarette sur cigarette.
il fym sigaʀεt syʀ sigaʀεt
Pali trawę jak smok.
Il fume de l'herbe comme un fou.
il fym də lεʀb kɔm œ̃ fu