obowiązek

devoir m, obligation f

Mam pewne obowiązki.
J'ai encore des obligations.
ʒe ɑ̃kɔʀ dezɔbligasjɔ̃
Spełnił swój obowiązek.
Il a rempli son obligation., Il a satisfait à son devoir.
il a ʀɑ̃pli sɔnɔbligasjɔ̃ˌ il a satisfε a sɔ̃ d(ə)vwaʀ
Zaniedbują swoje obowiązki.
Ils négligent leurs devoirs.
il negliʒɑ̃ lœʀ d(ə)vwaʀ
Nie mamy obowiązku ich informować.
Nous ne sommes pas obligés de les informer.
nu nə sɔm pɑ ɔbliʒe də lezε̃fɔʀme
Został zwolniony z obowiązku służby wojskowej.
Il est exempt du service militaire.
il εtεgzɑ̃p dy sεʀvis militεʀ
Pasażerowie mają obowiązek...
Les passagers sont obligés de...
le pasaʒe sɔ̃tɔbliʒe də
obowiązek szkolny
obligation scolaire, instruction obligatoire
ɔbligasjɔ̃ skɔlεʀˌ ε̃stʀyksjɔ̃ ɔbligatwaʀ