razem

ensemble, (łącznie) au total, (jednocześnie) en même temps

Pracujemy razem.
On travaille ensemble.
ɔ̃ tʀavaj ɑ̃sɑ̃bl
Razem to będzie sześć.
Cela fait six au total.
s(ə)la fε sis o tɔtal
Musimy trzymać się razem.
On doit pousser dans le même sens.
ɔ̃ dwa puse dɑ̃ lə mεm sɑ̃s
Wzięli się razem z... (dla wspólnego celu)
Ils ont fait cause commune avec...
ilzɔ̃ fε koz kɔmyn avεk