niech

que +subj.

Niech do mnie oddzwoni.
Qu'il me rappelle.
kil mə ʀapεl
Niech się to więcej nie powtórzy!
Que cela ne se reproduise pas !
kə s(ə)la nə sə ʀ(ə)pʀɔdɥiz pɑ !
Niech żyje król!
Vive le roi !
viv lə ʀwa !
Niech żyją!
Longue vie à eux !
lɔ̃g vi a ø !
Niech tak będzie.
D'accord., Soit.
dakɔʀˌ swa
Niech się dzieje, co chce.
Advienne que pourra.
advjεn kə puʀa